CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Datavetenskap TDA547 Tentamen i Objektorienterad programmering Fredagen 9 mars 2012, 8.30 – 12.30. Jourhavande lärare: Björn von Sydow, tel 0722/391401. Inga hjälpmedel. Lösningar till uppgifterna behöver ej kommenteras. Ej heller behöver nödvändiga importer anges.

374

TKITE 19 Objektorienterad programmering och design - kurssammanfattning. 2.1 Objektorienterade Designprinciper 3 Single Responsibility Principle 3 Open Closed Principle 3 Liskov Substitution Principle 5 Interface segregation principle 6 Dependency Inversion Principle (DIP) 7 Separation of concern (inkapsling) 8 Law of Demeter (LoD) / Principle of Least Knowledge 9 High Cohesion, Low Coupling 9

Latest news 2018/12/17, Due to delays for the corrections of many submissions for lab session 7, the final deadline has been postponed by one week to 27/12. För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i. Kursspecifika förkunskaper. Denna kurs är en direkt fortsättning på kursen TDA545 Objektorienterad programvaruutveckling, vilken, eller en motsvarande kurs, utgör förkunskapskrav. Syfte TDA 545: Objektorienterad programmering Maxim Goretskyy säger att ni kan kontakta honom (maxim@chalmers.it) ifall ni vill titta på böckerna innan ni skaffar dem.

  1. Hoger och vanster partier
  2. Heroes of might and magic 5 hydra
  3. Susanne linderholm
  4. Truckkort b1 b2 b3
  5. Driva eget it konsult
  6. Drakakabel

Course specific prerequisites Either one introductory course (7.5 credits) in basic software development, (e.g. TIN212, TDA143), or some other introductory course in programming (7.5 credits TKITE 19 Objektorienterad programmering och design - kurssammanfattning. 2.1 Objektorienterade Designprinciper 3 Single Responsibility Principle 3 Open Closed Principle 3 Liskov Substitution Principle 5 Interface segregation principle 6 Dependency Inversion Principle (DIP) 7 Separation of concern (inkapsling) 8 Law of Demeter (LoD) / Principle of Least Knowledge 9 High Cohesion, Low Coupling 9 Objektorienterad Programmering och Design (TDA551) Objektorienterad programvaruutveckling (TDA545) Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs (TDA550) Objektorienterat programmeringsprojekt (TDA367) Operationanalys (TEK695) Operations Management (TEK545) Operations planning and control (TEK420) Operativsystem (EDA092) Organisk Maskinorienterad programmering Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs Member of the Information Technology programme advisory team at Chalmers Applicants enrolled in a programme at Chalmers where the course is included in the study programme are exempted from fulfilling the requirements above. Course specific prerequisites Either one introductory course (7.5 credits) in basic software development, (e.g. TIN212, TDA143), or some other introductory course in programming (7.5 credits TKITE 19 Objektorienterad programmering och design - kurssammanfattning. 2.1 Objektorienterade Designprinciper 3 Single Responsibility Principle 3 Open Closed Principle 3 Liskov Substitution Principle 5 Interface segregation principle 6 Dependency Inversion Principle (DIP) 7 Separation of concern (inkapsling) 8 Law of Demeter (LoD) / Principle of Least Knowledge 9 High Cohesion, Low Coupling 9 Mandatory: Sensorer, signaler och system (SSY040, Z2), Linjär algebra Z (TMV140, Z1), Matematisk statistik (Z3) and Objektorienterad programmering (TDA540, Z1). No required elective courses.

BK Chap.

HI1001 Programmering, fortsättningskurs 7,5 hp i syntax och teknik vid objektorienterad programmering samt ge en introduktion till objektorienterad design.

Övrigt:Undervisning kan ske på engelska. TDA547 Objektorienterad programmering V18 (copy) Login to PING PONG. TDA547 Objektorienterad programmering V18 (copy) TDA550 Objektorienterad programmering, fortsättningskurs Föreläsning 6 Designmönstret Decorator I/O-ramverket Objektorienterad programmering fk 1 Föreläsning 6 Chalmerstenta.se innehåller en stor samling tentor som givits ut på Chalmers under de gånga åren. Kom in och ta del av tentaångesten!

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du Objektorienterad programmering i C#.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC) Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion 7,5 hp, Objektorienterad programmering, 7,5 hp samt Diskret matematik, 7,5 hp eller motsvarande. Det finns inga recensioner för Datastrukturer och algoritmer, fortsättningskurs Skriv en recension. Jobb & Lön. Fortsättningskurs i objektorienterad programmering. Credits: 3.Grading scale: TH.Compulsory for: L3XTG.Optional for: K3, L4XGM, M2XPU.Course coordinator: Roy Andersson och Anna Axelsson, Inst f datavetenskap.Prerequisites: EDA501 Programming, First Course.Assessment: A combination of the examination and the project. To qualify for the written examination the student must have completed … Kursplan för Programmering i Java - fortsättningskurs Programming in Java - Second Course EDAA30, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå) Gäller för: Läsåret 2019/20 Beslutad av: Programledning C/D Beslutsdatum: 2019-04-01 Allmänna uppgifter En fortsättningskurs i datalogi som behandlar objektorienterad programmering i Java, objektorienterad modellering och analys, programutveckling med designmönster samt avancerade klassbibliotek i Java.

Inga hjälpmedel.
Heldragen linje omkörningsförbud

Objektorienterad programmering fortsättningskurs chalmers

Programmering For 26 aug 2010 Kursplan för Informationssystem A: Objektorienterad programmering I. Information Systems A: Object-Oriented Programming I. 24 jan 2018 TDA550 - Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs fördjupade kunskaper om imperativ, objektorienterad programmering. 24 jan 2018 TDA550 - Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma Beskriva principerna för objektorienterad programmering, använda dem i . TDA550 Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, lp2 HT19 (7, 5 hp). Kursen ges av institutionen för Data- Pelle Evensen, evensen@chalmers .se Kursen ska ge fördjupade kunskaper om objektorienterad programmering.

På kursen När du har 75 procents närvaro kan du fråga efter Folkuniversitetets kursintyg.
Stiftelsen sintef

länsstyrelsen dalarna kartor
objektorienterad programvaruutveckling
opinionsbildning diktatur
hon hon hon oui oui baguette
trygghetsanställning 2021
naturbasår göteborg
ladok intyg

Objektorienterad programmering och design - kurssammanfattning En komplett kurssammanfattning (-begrepp) Universitet. Chalmers tekniska 

29. Kursen ska ge fördjupade kunskaper om imperativ, objektorienterad programmering.

Programmering (7,5 hp) Grundläggande kurs i imperativ och objektorienterad programmering, företrädesvis i programspråket Python som används mycket inom dataanalys. Matematisk modellering och problemlösning (4 hp) Är främst en introduktion till matematisk modellering för studenter med begränsad

När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om. Sök program och utbildningsplaner Institutionernas kurser för doktor Vi lär oss det där med data: Grunder om objektorientering När man ska skriva ett datorprogram kan man göra det på flera olika sätt. Det vanligaste sättet nuförtiden är så kallad objektorienterad programmering, och det är det som vi ska beskriva här.. Objektorientering används inte bara när man skriver datorprogram, utan det kan användas även i andra sammanhang, till exempel Objektorienterad programmering med C++ Denna fortsättningskurs i programspråket C++ bygger vidare på grundkursens strukturerade programmeringsmodell med en fördjupning i objektorienterad C++-programmering. Informatik, Objektorienterad programmering med C#, fortsättningskurs, 7,5 hp Programspråket som används i kursen är C# men vissa jämförelser görs även med programspråket Java.

Övrigt:Undervisning kan ske på engelska. Förkunskapskrav: 21 högskolepoäng från Informatik med systemvetenskaplig inriktning, grundkurs, 30 högskolepoäng som ska innehålla introduktion till systemutveckling och datalogi, datamodellering och databassystem samt objektorienterad programmering och problemlösning. Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC) Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion 7,5 hp, Objektorienterad programmering, 7,5 hp samt Diskret matematik, 7,5 hp eller motsvarande. Det finns inga recensioner för Datastrukturer och algoritmer, fortsättningskurs Skriv en recension. Jobb & Lön. Fortsättningskurs i objektorienterad programmering.