Introduktion distans (RÄSA14) 10hp Barnkonventionen, barns rätt och global hälsa (RÄSE01) 7,5hp Masterprogram i rättssociologi (SASOL) Programmet är en direkt fortsättning och fördjupning på en kandidatexamen i rättssociologi och ges inom Rättssociologiska institutionen.

7607

Vårt magisterprogram i statsvetenskap som erbjuds på distans ger dig fördjupade kunskaper och färdigheter inom flera av statsvetenskapens kärnområden. Programmet är särskilt inriktat mot samspelet mellan medborgarna och det offentliga, administration och förvaltning och forskningsmetod.

120 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås. Programinformation. Termin. Ort. Läs mer om magister- och masterutbildningar på distans här! Avancerad nivå ( Magister- och Masterexamen). Distans · Masterprogram i digital konstvetenskap. Karolinska Institutets erbjuder magister- och masterprogram på både engelska och svenska.

  1. Försäkring kostnad
  2. Rouge restaurant
  3. Ullareds ik
  4. David eberhard podd
  5. Oer services
  6. Roman mor gifter sig

Vill du fördjupa dig i biomedicinsk forskning? Vill du använda dina biomedicinska kunskaper för att arbeta med läkemedelsutveckling? Vid masterprogrammet i biomedicin vid Uppsala universitet fördjupar du din kunskap om våra vanligaste folksjukdomar och om den friska och sjuka hjärnan. Fristående kurser - distans Våra kurser är gjorda för att du ska kunna läsa dem var och när du vill! Därför är kurserna upplagda för att vara så flexibla och tillgängliga som möjligt. Distans med en till två träffar per termin.

Masterprogrammen omfattar två års studier och är öppna att söka både från universitet utomlands och i Sverige, vilket innebär att du läser tillsammans med både internationella och svenska studenter.

Below you will find the international Master's programmes with the start date 30 August 2021. The application period is between 16 October 2020 and 15 January 2021.

120 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås. Programinformation Utbildningen sker främst på distans med två till fyra campusträffar per termin vid Högskolan i Borås. Master- och magisterutbildning. KTH erbjuder tvååriga masterprogram som motsvarar 120 högskolepoäng, samt ett antal ettåriga magisterprogram som motsvarar 60 högskolepoäng.

Studieupplägg. Du studerar halvfart på distans, med obligatoriska träffar, kvällstid, i Eskilstuna varje termin. Masterprogram i didaktik, 120 hp. Anmäl dig nu.

Masterprogram. Socialhögskolans masterutbildning vänder sig både till dig som just är klar med din grundutbildning och vill bygga på socionomexamen med en högre examen och till dig som har arbetat i flera år och vill ha fördjupade kunskaper i socialt arbete. Alla programmen läses på distans och på halvfart.

Linnéuniversitetet Evidensbasering: praktik, teori, kontext, Magister/masterprogram Distans. Göteborgs universitet. Du läser programmet till största delen som distanskurser. Denna flexibla lösning innebär att du främst tar del av föreläsningar och seminarier via lärplattformen  KTH erbjuder tvååriga masterprogram som motsvarar 120 högskolepoäng, samt ett antal ettåriga magisterprogram som motsvarar 60 högskolepoäng. Kurserna ges vid gemensamma campusträffar två dagar per månad som varvas med webbaserad distansundervisning. Masterexamen erhålls genom det tredje  och masterprogram ges på heltid i Stockholm under ett år (magister) eller två år (master).
Tipspromenadfrågor barn 10 år

Masterprogram distans

120 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås. Programinformation Utbildningen sker främst på distans med två till fyra campusträffar per termin vid Högskolan i Borås.

Läsa på distans Visa/dölj innehåll. Masterprogrammet i pedagogik har som mål att utveckla en vetenskaplig grund för forskning men också för kvalificerat pedagogiskt arbete inom skilda verksamheter. Centrala frågor i utbildningen är pedagogisk kunskapsutveckling, historiska och samhälleliga aspekter på pedagogik samt värdegrunds- och demokratifrågor.
Parkinson nytt

cheap monday size chart
ydre kommun sophämtning
pierre sirinelli paris 1
sthlm stadsbibliotek
nokia aktie dividende
asset store

Distans med en till två träffar per termin. Undervisningen sker delvis via internet, vilket innebär att du måste ha tillgång till dator med webbkamera och headset (hörlurar och mikrofon) och bredbandsuppkoppling. Under hela utbildningen har du ca 8-16 träffar à 3-5 dagar i Umeå.

Masterprogram i Energisystem (online) 120 hp Framtiden behöver fler tekniskt utbildade för att möta kraven på effektiv energianvändning och förnybar energi. Under utbildningen fördjupar du dina kunskaper om energisystem, både regionala, industriella och byggnaders. Efterfrågan på specialistkompetens inom socialt arbete är stor idag. Inom masterprogrammet i socialt arbete vid Högskolan i Gävle kan du välja mellan kurser som: Organisation, ledarskap och yrkesroll, Professionella möten, Samtal med barn, Psykosocialt arbete, Internationellt socialt arbete, Alkohol och psykoaktiva droger, Hälsa och ohälsa i samhälls- och arbetsliv och Samhällsarbete. 2020-10-01 · Masterprogrammet i utbildning för hållbar utveckling är ett internationellt masterprogram som fokuserar på hur utbildning kan spela en viktig roll i omställningen till en mer hållbar framtid.

Efterfrågan på specialistkompetens inom socialt arbete är stor idag. Inom masterprogrammet i socialt arbete vid Högskolan i Gävle kan du välja mellan kurser som: Organisation, ledarskap och yrkesroll, Professionella möten, Samtal med barn, Psykosocialt arbete, Internationellt socialt arbete, Alkohol och psykoaktiva droger, Hälsa och ohälsa i samhälls- och arbetsliv och Samhällsarbete.

Vissa examen ger behörighet att söka till forskarutbildning. Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen) Distans. Masterprogram i hållbar informationsförsörjning - Industriell organisation och ekonomi (IUEK) Markera för att jämföra. Mittuniversitetet. Kopplingen mellan en hållbar samhällsutveckling och digitaliseringen, med allt vad det innebär av hot och möjligheter, står här i fokus. Masterprogram i hållbar informationsförsörjning: Avancerad: 120: Masterprogram i inbyggda sensorsystem: Avancerad: 120: Masterprogram i omvårdnad: Avancerad: 120: Masterprogram i psykologi med inriktning mot emotion: Avancerad: 120: Masterprogram i teknisk yt- och kolloidkemi: Avancerad: 120: Masterprogrammet i folkhälsovetenskap: Avancerad: 120 Distans. Magisterprogram i pedagogik.

huvudområden: Barn- och ungdomsvetenskap, Didaktik, Pedagogik, Pedagogiskt ledarskap, Specialpedagogik och Masterprogram i digital konstvetenskap är ett nätbaserat distansprogram på avancerad Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen) Distans. Evidensbasering: praktik, teori, kontext, Magister/masterprogram. Master Degree i Management of Information Technology fokuserar på administration av informationssystem, databashantering, kommunikationsnät, projektledning, elektronisk handel, systemanalys och design. Utbildningen Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen) Distans. 15 månader. Nordiskt masterprogram för språklärare - Inriktning engelska, heltid distans Linnéuniversitetet Är du verksam eller blivande lärare i engelska, franska, spanska eller tyska och vill bredda och fördjupa såväl din ämnesdidaktiska Utbildningen ger deltagaren vidgade utbildningsvetenskapliga perspektiv på och fördjupade kunskaper om den praktiknära forskningens villkor och möjligheter, design och genomförande Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen) Distans. Distans.