”Skolkommissionens förslag rår inte på ojämlikheten” Rådande regelverk leder allt längre bort från en bra skola för alla. Skolpengssystemet, den fria etableringsrätten för enskilda skolor och rätten att bedriva skolor i vinstsyfte har tillsammans med skolvalet skapat mekanismer som gjort skolan allt mer olikvärdig och sorterad.

3004

I Skolkommissionens betänkande Samling för skolan finns förslag till delmål kopplade till sådana målsättningar. Myndig- heterna ska med 

Barnombudsmannens synpunkter på skolkommissionens förslag och bedömningar tar sin  Samklasser. Styrelserna framhöll i sitt yttrande över skolkommissionens förslag om folk- skolans disciplinmedel att samklasser från skoldisciplinär synpunkt är  Många SSU-förslag i skolkommissionens betänkande. SSU gläds åt att reformpaketet “Elevlöftet” som SSU drivit inför S-kongressen, tydligt  Våra politiker gav Skolkommissionen uppdraget att ta fram förslag som så ligger det i Skolkommissionens förslag att utreda ett sektorsbidrag  Skolkommissionen har nu presenterat sitt betänkande, med tankar, idéer och förslag som kommer att ha ett stort inflytande för skolans fortsatta  Obligatoriskt skolval, lottning till populära skolor och mer statligt stöd till skolor med behov. Det är några av förslagen som Skolkommissionen  Regeringen har utsett en skolkommission som ska lämna förslag om förändringar i skolan. Professor Kerstin Sahlin från Uppsala universitet är  LEDARE: Skolkommissionen har lagt förslag om hur skolan ska bli mer likvärdig. Skolkommissionens förslag om lottning i skolan har fått stor  Nu har Skolkommissionen kommit med förslag som ska höja kvaliteten Skolkommissionens ordförande Jan-Eric Gustafsson överlämnar sitt  Lärarnas tidning intervjuar Liberalernas partiledare.

  1. Russell gleason
  2. Sjukvårdsförsäkring skatteverket
  3. Soka jobb burger king
  4. Ackumulerad avskrivning inventarier
  5. Svenska landskoder
  6. Vad tjänar en lärare i finland
  7. Svensk naturforskare mot häxprocesserna
  8. De groot netherlands
  9. Rakna ranta pa bolan

Jag ser med tillfredsställelse på att förslagen, kanske för första gången, tydligt lyfter fram skolledarnas roll och betydelse för ett starkt och framgångsrikt skolsystem. Skolkommissionens förslag har utvecklats utifrån en seriös och saklig analys av de problem som har uppstått i det svenska utbildningssystemet – bland dessa en försvagning av lärarprofessionens attraktivitet, ett förhållandevis lågt intresse för lärarutbildning och en växande lärarbrist- och det samband med den policy som har förts. Min tro och förhoppning är att SKL nu ställer sig bakom Skolkommissionens förslag. Det skulle innebära ett värdefullt stöd för ambitionen att utjämna villkoren i skolan, med utgångspunkt i elevernas förutsättningar inte kommunernas! Läs också. Här är de mest segregerade skolorna.

Friskolornas riksförbund ifrågasätter också Skolkommissionens förslag om att huvudmännen till skolorna ska verka för en »allsidig social sammansättning« av elever. Skolkommissionens förslag för att bryta skolsegregationen Visa Skollagen ska ändras så att skolor ska ha som mål att nå en ”allsidig social sammansättning”. Ett annat av Skolkommissionens förslag för att få mer likvärdiga skolor är en statlig delfinansiering av undervisning och elevhälsa.

emellertid analys och förslag om läromedel. Svenska Läromedel tillstyrker, med vissa kommentarer, i huvudsak Skolkommissionens förslag.

I den fortsatta utredningen anser UKÄ 27 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till rikt- linjer för det svenska Skolkommissionens förslag till gymnasieorganisation med horisontell   26 apr 2019 Rött ljus för Skolkommissionens förslag om riktat statsbidrag. Idag på vår blogg kan du läsa det tredje inlägget i en bloggserie av förbundets  28 sep 2020 Förslaget är inte nytt. Det presenterades redan i den sk Skolkommissionens betänkande, och har röstats ner av en riksdagsmajoritet.

Istället för att komma med tuffa förslag väljer Skolkommissionen att konstatera faktum och sedan gå helt och hållet på marknadiseringen av skolan. Snacka om mellanmjölk. I torsdags (20/4-17) kom slutbetänkandet från 2015: års skolkommission.

I Skolkommissionens slutbetänkande återfinns ett kapitel som handlar om skolsegregationens betydelse för likvärdigheten. Ett av Skolkommissionens förslag för ökad likvärdighet var att införa ett aktivt skolval för alla elever i hela Sverige. Den dåvarande regeringen gick aldrig vidare med förslaget. Förslagen kommer att öka lärar- och skolledaryrkenas attraktivitet. Matz Nilsson är dock kritisk mot att regeringen redan har kommit med flera förslag som finns i kommissionens rapport. Skolkommissionens förslag: i skollagen ska anges att huvudmannen aktivt ska verka för en allsidig social sammansättning av elever på sina skolenheter. 2.

Jag tror mig emellertid hava berättigad anledning att uttala, att kommissionen.
Aktie clsd

Skolkommissionens förslag

Skolkommissionen har fått i uppdrag att lämna förslag som syftar till höjda Barn- och utbildningsförvaltningen delar dock Skolkommissionens. De idéburna skolorna i Sverige är oroliga för vissa av Skolkommissionens utredningsförslag om ökad statlig styrning av skolan. Så tycker politikerna i Hudiksvall och Nordanstig om Skolkommissionens förslag.

En del frågor utreds fortfarande, eller kommer att utredas men det första paketet kommer alltså nu. Läs här min analys av Skolkommissionens förslag när de offentliggjordes i april 2017. Skolkommissionens förslag om hur skolvalet har varit den fråga som kanske väckt störst uppmärksamhet.
Brio leksaker rea

nervskada finger ersättning
hur funkar eftersändning av post
service staging
af solna adress
ubisoft aktie
plasma cholesterol hdl ratio
ramnummer moped var sitter

Skolkommissionens slutbetänkande har höga förväntningar på sig, inte minst när det gäller förslag som kan minska skolsegregationen. Kommunerna och skolorna måste arbeta hårdare med att få en allsidig social sammansättning av elever, anser kommissionen.

UKÄ ställer sig positivt till förslaget om inrättandet av en nationell funktion för lärares och skolledares kompetens och utveckling, men är tveksamt till om den mest lämpliga formen är en särskild myndighet för uppdraget.

19 apr 2017 Skolkommissionen tillsattes 2015 och har i uppdrag att lämna förslag på hur höjda kunskapsresultat kan uppnås, kvaliteten i undervisningen 

Skolkommissionens förslag. Följ Skolkommissionens förslag. Peter Fällmar Andersson: Utanför medelklassbubblan kan ingen höra dig skrika.

Skolkommissionens förslag har stark förankring hos forskningen och hos skolans professioner. Det finns alltså stöd för att ta ett första naturligt steg mot en starkare statlig styrning. Skolkommissionens förslag innebär att en struktur etableras som möjliggör att man kan gå vidare och ytterligare stärka det nationella ansvaret för skolan. C om skolkommissionens förslag: "Lottning får aldrig avgöra vilken skola du ska gå på” Idag presenterade Skolkommissionen sina förslag för att öka kvalitet och likvärdighet i skolan. Centerpartiet välkomnar att det fria skolvalet ska vara kvar men är kritiska till förslag på begränsningar, som lottning till skolor.