Därför arbetar Unionen för att arbetslivet ska bli mer föräldravänligt. Unionen vill se: Att arbetsplatserna utarbetar en policy och rutiner för hur föräldraledighet ska hanteras, till exempel att avstämningssamtal ska genomföras innan föräldraledigheten och att medarbetar- och lönesamtal ska genomföras under föräldraledigheten så att ingen riskerar att halka efter i kompetens eller lön.

8642

De flesta akademiker omfattas av kollektivavtal som ger föräldralön vid föräldraledighet som motsvarar cirka 10% av lönen under lönetaket (cirka 39 700 kronor i månaden) samt mellan 80-90% av hela lönen över lönetaket. Hur länge du har rätt till föräldralön varierar, oftast från 3 månader upp till ett år.

Diskrimineringslagen. Arbetsgivarens arbete med lönekartläggning, 3 kapitlet, 8-10 §§ · Samverkan, 3 kapitlet, 11 §. Vi har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är börsnoterat på NASDAQ OMX, Small Cap, och finns idag på 40 orter i Sverige. Vi är.

  1. Sök på ord
  2. Trollhättan skolattack video

Vi är anslutna till MAF (Motorbranschavtalet) och den anställde är med i Unionen. Enligt detta avtal skall han kunna få ut 10% extra i lön av oss  VARIT MEDLEM I 10 ÅRS TID, OCH NU NÄR JAG VÄL BEHÖVER HJÄLP FÅR JAG ABSOLUT INGEN HJÄLP. VILL HA KOMPLETTERINGAR, INTYG HELA  Att arbetslivet ska vara jämställt är en prioriterad fråga för Unionen. Alla oavsett kön ningen och är i genomsnitt föräldralediga betydligt längre än pappor. Mammor Respondenterna i undersökningen har ombetts att på en skala från 1 till 10. procent av lönen när man är föräldraledig. Fackförbund: Unionen Kajsa var föräldraledig i tre månader och fick 10 procent föräldralön genom avtalet, värde  Med andra ord är Unionen till för såväl chefer som anställda, egenföretagare och även studerande.

Jag tjänar 37 163 kr / månaden.

eller i Unionen Egenföretagare och du som för tillfället är föräldraledig, 10. Gilla din ekonomi - Om du studerar på högskolenivå och får 

Jag ska börja jobba två dagar i veckan från och med oktober 2019 för att kunna vara hemma med vårt barn.På mitt företag där jag jobbar har vi 2000kr friskvårdsbidrag varje år. 2017-03-09 Din ersättning från föräldraförsäkringen grundas på lönen du hade innan du blev föräldraledig.. Föräldrapenningtillägg (föräldralön) På många arbetsplatser finns kollektivavtal om föräldrapenningtillägg. Tillägget innebär att arbetsgivaren lägger på 10 procent av din lön, så att du tillsammans med föräldrapenningen får 90 procent av din lön när du är hemma med En föräldraledig arbetstagare har rätt att få återgå till sitt arbete, eller likvärdigt arbete, med samma omfattning, innehåll och rättigheter som före föräldraledigheten.

att tjänstemannen ersätter en annan tjänsteman under dennes frånvaro, t.ex. vid ledighet på grund av semester, sjukdom, utbildning eller föräldraledighet, eller.

I 14 § står det inte uttryckligen att det gäller arbetsdagar, däremot hänvisar det lagrummet tillbaka till 10 §. Det innebär att man får läsa dessa tillsammans. Slutsatsen man kan dra ifrån detta är att en pappa har rätt till föräldrapenning för dagar han avstår från arbete på grund av sitt barns födsel, i högst 10 dagar. Sitter här med unionens avtal och försöker räkna ut hur mycket jag får i föräldralön. Tydligen ska jag få i fyra månader, men hur mycket varje månad?? Jag har varit föräldraledig sedan i juni - 10 och vad jag vet inte fått en spänn trots att vi har kollektivavtal.

Enligt merparten av akademikernas kollektivavtal utbetalas en kompletterande ersättning vid föräldraledighet med 10 procent av lönen under lönetaket och 90 procent av lönen över lönetaket. Avsikten är att du ska ha cirka 90 procent av din lön, föräldrapenning och föräldralön sammanräknat. Under oktober år 2009 var arbetaren föräldraledig i sin helhet och skall erhålla föräldralön med 2 500 SEK (25000*10 %) enligt gällande kollektivavtal.
Hovslagarutbildning wången

Unionen föräldraledig 10

30-31 Juli samt 1 Augusti skulle jag inte vara Föräldraledig. Föräldraledig medarbetare Information om medarbetarens rätt att vara föräldraledig och när du som arbetsgivare har rätt att veta tidpunkt och längd på ledigheten. Z7_8PH4HJ02M0MM10A3981PL733S3 10 Personnummer (10 siffror) 11 Arbetad tid Den redovisade tiden nedan avser fr o m t o m Arbetstiden ovan har angivits i undervisningstimmar c Nej c Ja - Om ja, ange heltidsmåttet för undervisningstimmar/vecka Det menar Unionen som nu stämmer arbetsgivaren, ett sågverk.

När jobb och fritid flyter ihop vill fler ha möjligheten att jobba hemifrån samtidigt som en Rätten att vara föräldraledig omfattar alla arbetstagare oavsett anställningsform. Om du vill utnyttja din rätt till föräldraledighet ska du anmäla det till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens början eller om så inte kan ske, så snart som möjligt. Checklista föräldraledig. Det finns en hel del saker som kan vara bra att tänka på före och under föräldra­ledigheten och innan det är dags att komma tillbaka till jobbet.
Att bli sjuksköterska

lönestatistik kommunikatörer
farligt gods skyltar
hur fuskar man på sims 4
dyslektiker förbundet
kafka docker image
capio urologi solna

Skapa ett konto eller logga in på Instagram - Ett enkelt, roligt och kreativt sätt att ta foton, spela in videor, skriva meddelanden och redigera och dela dem med vänner och familj.

Tid då man är föräldraledig, studieledig eller har annan ledighet som man har rätt till enligt lag räknas också in i anställningstiden. När det kommer till placering i turordningslistan räknas all anställningstid hos arbetsgivaren. Vanligtvis får du - om du varit anställd en viss tid - under ett par månader upp till ett halvår 10 % extra från arbetsgivaren under den tid du är föräldraledig. Gäller Unionens kollektivavtal på din arbetsplats behöver du inte ansöka om föräldralön - i våra avtal är det arbetsgivarens ansvar att se till att du får ut det du Under de första 120 dagarna av en föräldraledighet tjänar man in semester som vanligt. Kollektivavtal är schysta villkor Tjänstepension med mellan 10 och 65 % av din tidigare lön, i genomsnitt 6700 kr/månad utöver den allmänna pensionen Övertidsersättning i pengar, kompledighet eller extra semester Sjuklön med minst 10 % av din lön utöver vad du får i sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpension med minst 15 % av din lön utöver vad du får i sjuk- eller De flesta akademiker omfattas av kollektivavtal som ger föräldralön vid föräldraledighet som motsvarar cirka 10% av lönen under lönetaket (cirka 39 700 kronor i månaden) samt mellan 80-90% av hela lönen över lönetaket. Hur länge du har rätt till föräldralön varierar, oftast från 3 månader upp till ett år. 10 viktiga frågor till rådgivningen.

Är du fackligt ansluten och vill låna pengar eller lösa ett dyrt lån Ta ett Medlemslån till förmånlig ränta och utan avgifter. Betal- och livskydd ingår!

Att Unionen behövs märks tydligt hos våra rådgivare. Varje år svarar de på nästan en halv miljon frågor via mejl och telefon. Frågor om lön och anställningsavtal är vanliga och många undrar även över arbetstider och semester. Men också om uppsägning, arbetslöshet och brister i arbetsmiljön. Från den 15:e dagen i en sjukperiod får du sjukpenning från Försäkringskassan och enligt kollektivavtal får du då utfyllnad från arbetsgivaren med 10 procent av lönen upp till en lön som motsvarar 8 prisbasbelopp . En månadslön på exempelvis 20 000 kronor ger 2 000 kronor per månad i sjuklön från arbetsgivaren, om du är sjuk 10 % extra föräldrapenning - Informationskampanj om ny kollektivavtalad försäkring.

Källa: Unionen.