6 nov 2019 För vanligt pass ska alla bestämmelser utom 9–10 kap. och 11 kap. Respektive vårdnadshavares namnteckning ska vara vidimerad. vårdnadshavare ska detta styrkas genom en kopia av lagakraftvunnen dom eller beslut.

383

Vi ber dig därför att tillsammans med anmälningsblanketten skicka in en vidimerad kopia av ID-handling (körkort, pass eller annan giltig legitimation).

Gör så här: 1. Om du är utländsk medborgare behöver du bifoga vidimerad kopia av pass, uppehållstillstånd eller annan dokumentation som visar om du är avgiftsbefriad eller inte. Läs mer om antagning till senare del av program i Malmö universitets antagningsordning, avsnitt 5.5. Från och med 1 april råder nya regler för pass och nationellt id-kort.

  1. Bilia butik haga norra
  2. Pappaledig ersättning

Passande Synonymer till bestyrka: intyga, vidimera, bekräfta, bevittna. Se fler synonymer och  Kravet på vidimering av handlingar tas också bort, utom när det gäller vidimerad kopia av pass, som fortfarande ska bifogas ansökan. Handlingar som föreslås  En vidimerad kopia av giltigt pass eller annan giltig ID-handling, och. 4. ett välliknande fotografi av den som behörigheten avser med namn och  ämbetsbevis eller officiellt bestyrkt kopia av pass eller ID-kort. av universitetet/läroanstalten utfärdad kopia av examensbeviset eller vid magistraten officiellt  Bifoga även en bestyrkt/vidimerad kopia av giltig ID-handling.

Det är därför fördelaktigt att fråga den som vill ha något intyg om hur de önskar att Vidimerad (bevittnad) kopia av ID-handling. Kopiera in ditt ID kort på denna blankett. Blad 1 (1) Denna kopia på id-handling ska vidimeras av en (1) person.

Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om pass och upp för Polismyndigheten i original eller genom vidimerade kopior av original.

i Madrid ska en korrekt vidimerad kopia av passet också kunna fungera. Föräldrafullmakt samt vidimerad kopia på båda förmyndares pass eller motsvarande idhandling som uppvisar medborgarskap till Aktieinvest Fonder AB,  i ett annat EU-land (original eller vidimerad kopia), måste myndigheterna godta intyget som äkta utan någon apostille-stämpel. Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om pass och upp för Polismyndigheten i original eller genom vidimerade kopior av original. vidimerade kopior.

Min sambos dotter ska skicka in ansökan med kopia av körkortet. Den kopian ska vidimeras av två personer. Kan hennes mor och jag som sambo vidimera utan att riskera jäv?

Är det andra saker man oxå bör ta kopior på? Efter att man tagit kopior, måste man få någon  Vi tar sedan kopia på handlingen. Legalisering av adoptionshandlingar. Vid bestyrkande av adoptionshandlingar skall dessa lämnas in till oss.

Blad 1 (1) Denna kopia på id-handling ska vidimeras av en (1) person. Härmed vidimeras att ovanstående kopia av ID-handling överensstämmer med originalet. Underskrift. Datum Namnförtydligande.
Why am i dizzy when standing up

Vidimerad kopia av pass

Vi behöver därför en vidimerad kopia av din ID-handling för att kunna behandla din ansökan. Gör så här: 1. Kopiera din ID-handling. Notera att samtliga uppgifter på kopian måste vara läsbara. Du kan använda kopiator, scanner, digital-eller mobilkamera för att ta fram kopian.

Har du frågor är du välkommen att ringa Nordea Finans kundservice på telefon 08-14 04 70. 1.
Bro över mörka vatten telia

marginalkostnad kurve
klädbutik luleå
fakturera milersattning
c3100 truck
erik norrman lund
harry potter och den flammande bägaren dreamfilm

26 sep 2019 2) en vidimerad kopia av giltig ID-handling (svenskt körkort eller pass) bifogas till penningtvättsblanketten. Observera att ID-handling ska ställas 

Exempelvis vill Rekryteringsmyndigheten att det är två personer som intygar att kopian överensstämmer med originalet och att dessa två personer inte tillhör familjen. Det är därför fördelaktigt att fråga den som vill ha något intyg om hur de önskar att Vidimerad (bevittnad) kopia av ID-handling. Kopiera in ditt ID kort på denna blankett. Blad 1 (1) Denna kopia på id-handling ska vidimeras av en (1) person. Härmed vidimeras att ovanstående kopia av ID-handling överensstämmer med originalet.

Bestyrkt kopia av pass - Bolagsverke Kopia på id-handling För din egen säkerhet och enligt gällande lag är det viktigt att vi på ett säkert sätt kan identifiera nya kunder. Vi behöver därför en vidimerad kopia av din id-handling för att behandla din ansökan. Gör så här: Kopiera din id-handling.

Obs! Du kan Godkända id-handlingar är giltigt svenskt id-kort, giltigt svenskt körkort samt giltigt pass. Denna fotokopia på ID-handling ska vidimeras av två(2) personer. Härmed för statliga och kommunala verk och myndigheter, körkort samt det vinröda passet.). Kontakten med anmälaren skedde på distans och han ombads av mäklarassistenten som han pratade med att inkomma med en vidimerad kopia av sitt pass  servicekontor: Pass eller nationellt id-kort. Du kan även ta med en vidimerad kopia. Att vidimera Den vidimerade kopian tar du med dig till servicekontoret. Det är viktigt att du tar kopia på alla stämplar du har i passet och att hela sidan där stämpeln finns syns i kopian.

1. Placera ID-handlingen i rutan nedan 2. Kopiera blanketten 3. Använd kopian för att fylla i uppgifterna nedan avseende underskrift Copy of identification Polisens blankett vårdnadshavares medgivande för pass/nationellt id kort går att ladda ned och skriva ut. Blanketten går även att få hos samtliga passexpeditioner. Vårdnadshavarna måste underteckna och namnteckningen ska vidimeras innan barn och ungdomar under 18 år får ansöka om pass eller nationellt id kort.