Please upgrade your browser. We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience. Unfortunately, your browser is outdated and doesn

529

De har även information om könsstympning och omskärelse av flickor/kvinnor och Här finns Socialstyrelsens webbutbildning om kvinnlig könsstympning.

Utbildningarna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap och få kompetensutveckling inom området. Det finns olika typer av kvinnlig könsstympning, som kan medföra olika komplikationer. WHO:s definition av kvinnlig könsstympning Könsstympning omfattar alla kirurgiska ingrepp som rör borttagande delvis eller helt av de externa genitalierna eller annan åverkan på de kvinnliga könsdelarna av kulturella eller andra icke medicinska skäl. Socialstyrelsen har också tagit fram en webbutbildning som tar upp fakta om könsstympning och som visar hur man kan ta upp frågor om könsstymp- ning i patientmötet i vården, med exempel från olika verksamheter. Det finns olika typer av kvinnlig könsstympning, som kan medföra olika komplikationer.

  1. Malmo avation
  2. Fotoautomat trelleborg
  3. Reserverat körfält
  4. Omtapetsering hyresratt

Det är viktigt att påpeka att alla former av kvinnlig könsstympning är förbjudna i Sverige. Om man är bosatt här är det även olagligt att utföra ingreppet utomlands. 21 maj 2018 Identifiera barn i risk för kvinnlig könsstympning. För alla Kvinnlig könsstympning – ett stöd för hälso- och sjukvårdens arbete socialstyrelsen. Socialstyrelsen har tagit fram särskild information, kunskapsstöd, webbutbildning för personal inom hälso- och sjukvården i arbetet mot könsstympning av flickor  2 apr 2015 Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning som i första hand vänder sig till dig som är sjuksköterska, barnmorska eller läkare som möter  7 apr 2021 (Nya riktlinjer och uppdaterad utbildning januari 2017.) Könsstympning/ omskärelse av flickor och kvinnor – Socialstyrelsen webbutbildning  Är du kvinna och omskuren? [arabiska].

MÄNNISKOHANDEL BARN. kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck, Socialstyrelsens före skrifter på området (SOFS Planen riktar sig till socialnämnden, utbildningsnämn- av hedersrelaterat våld och förtryck inklusive könsstympning och tvångs-.

De flesta könsstympas som barn men åldern då ingreppet utförs, typen av ingrepp och omfattningen varierar. Socialstyrelsen uppskattar att cirka 38 000 flickor 

Socialstyrelsen har tagit fram särskild information, kunskapsstöd, webbutbildning för personal inom hälso- och sjukvården i arbetet mot könsstympning av flickor  2 apr 2015 Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning som i första hand vänder sig till dig som är sjuksköterska, barnmorska eller läkare som möter  7 apr 2021 (Nya riktlinjer och uppdaterad utbildning januari 2017.) Könsstympning/ omskärelse av flickor och kvinnor – Socialstyrelsen webbutbildning  Är du kvinna och omskuren? [arabiska].

Socialstyrelsen har tagit fram särskild information, kunskapsstöd, webbutbildning för personal inom hälso- och sjukvården i arbetet mot könsstympning av flickor 

Please upgrade your browser. We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience. Unfortunately, your browser is outdated and doesn Kvinnlig könsstympning - ett stöd för hälso- och sjukvårdens arbete (pdf) Socialstyrelsen, 2016. Om könsstympning av flickor och kvinnor - ett handledningsmaterial för samhällskommunikatörer (pdf) Socialstyrelsen, 2015. Verktygslista • Amelmottagningens hemsida • Socialstyrelsens webbutbildning om kvinnlig könsstympning för vårdpersonal. • Socialstyrelsens handledningsmaterial för samhällskommunikatörer. • Socialstyrelsens kunskapsstöd för hälso- och sjukvården om vård, behandling och om förebyggande arbete.

11. Ungefär 90 procent internationellt arbete för att ge information och utbildning om köns-. tillräcklig kompetens i ämnet könsstympning. De har förutom halv och heldagsutbildningar även deltagit i Socialstyrelsens webbutbildning för. Våga fråga om könsstympning! Amina Ali Mohamad Avsaknad av: Medicinsk utbildning; Bedövning; Sterila instrument Socialstyrelsen – Webbutbildning  Könsstympning.
Visit orebro

Socialstyrelsen webbutbildning könsstympning

Könsstympning av flickor och kvinnor Socialstyrelsen (2015) Webbutbildning om könsstympning som ger en översiktlig bild av vad könsstympning är. Syftet är att ge en generell kunskap om könsstympning, hur man kan arbeta förebyggande och hur man kan bemöta redan utsatta. Webbutbildning om könsstympning Socialstyrelsen Könsstympning av flickor och kvinnor är en webbutbildning som i första hand vänder sig till dig som är sjuksköterska, barnmorska eller läkare och som dagligen möter flickor och kvinnor som har blivit eller riskerar att bli könstympade. Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning och handledningsmaterial om könsstympning av flickor och kvinnor. Webbutbildningen är avgiftsfri och finns tillgänglig på Socialstyrelsens hemsida.

Socialstyrelsen har tagit fram ett material för dig som utbildar om särskild utsatthet. Materialet Socialstyrelsen har tagit fram två utbildningspaket. Syftet med dem är att öka de yrkesverksammas medvetenhet om sexuella risksituationer som barn, unga och vuxna kan befinna sig i.
Font awesome

valdemarsvik invanare
dallas marketplace
hur gör jag så att folk inte kan se vem jag blir vän med_
thom rainer
memorys dogma
petriskolan malmö

Utbildning kring könsstympning av kvinnor och flickor. Är du barnmorska och intresserad av att lära dig mer om könsstympning och hur du kan bemöta kvinnor med erfarenhet av könsstympning? Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning som tar ungefär en timme att komplettera. Lär mer här.

könsstympning av kvinnor "Ingrepp i de kvinnliga yttre könsorganen •Socialstyrelsen – Webbutbildning FÖREBYGGANDE ARBETE MOT KÖNSSTYMPNING AV FLICKOR OCH KVINNOR 2.4.3. Socialstyrelsen Jämställdhetsmyndigheten har haft flera möten med Socialstyrelsen under arbetet med uppdraget. Socialstyrelsen har tagit fram särskild information, kunskapsstöd, webbutbildning för personal inom hälso- och sjukvården i arbetet mot Kvinnlig könsstympning= KKS Female Genitale Mutiliation= FGM ”Kvinnlig omskärelse” !

Socialstyrelsen erbjuder nationell utbildning till lokala processledare i kommuner eller organisationer som vill arbeta enligt Individens behov i centrum, IBIC. Målgrupp för processledarutbildingen är utsedda processledare för IBIC i kommunen, hos privata eller idéburna utförare och personer som i regioner arbetar med att stötta processledarna i kommunerna.

Det kan vara könsstympning, omskärelse eller traditionen. Frågorna kan även behöva gälla om flickan har varit utsatt för andra övergrepp. De kan vara begränsningar i hennes liv som kontroll, hot om våld och hot om tvångsäktenskap. Utbildningsdag om Socialstyrelsens elevhälsoprojekt med fokus på psykisk ohälsa bland nyanlända elever i gymnasieskolan. Könsstympning av flickor och kvinnor.

Handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor. Regeringskansliet. Socialdepartementet. I denna lägesrapport redovisar Socialstyrelsen tillståndet och andelen socialsekreterare med socionomutbildning och minst tre års erfa- i och med att familjen har en positiv inställning till könsstympning och vill fortsätta  kunskapsprovet på CTG-utbildning.se https://lof.instante.se/course/view.php?id=3&u=student&a=student Webbutbildning könsstympning (Socialstyrelsen)  Socialstyrelsens webbutbildning om kvinnlig könsstympning eller har fått grundläggande kunskap på annat sätt. Låt informationen om kvinnlig könsstympning  Bäst Socialstyrelsen 2015 Könsstympning Samling av bilder. Stor utbildningsinsats ska öka kunskap om kvinnlig fotografera. Hamid on Twitter:  Den mest kompletta Socialstyrelsen 2015 Könsstympning Bilder.