Här är några exempel på frågor och frågeställningar som kan tas upp i essän: - Hur kan AI bidra till LITE TIPS KRING ATT SKRIVA REFLEKTERANDE TEXT. 1 .

6018

av S PELGER · Citerat av 2 — prov på sina färdigheter, till exempel för en möjlig arbetsgivare. portföljen ingår två reflekterande texter med olika syften och mottagare.

Erikson, Martin G., Referera reflekterande… 2011-01-31 reflekterande, inte de vuxnas och att det därför är ”… fruktlöst att … söka metoder för hur man ska gå till väga för att skapa reflekterande läroprocesser” (aa, sid. 53, författarens kursivering), då till exempel förskolans läroplan endast anger att förskolan skall sträva efter I texten nämns också begreppet ”den dolda läroplanen”: Dold läroplan är ett uttryck för den del i utbildningssituationen, som innebär att de studerande samtidigt som de lär det som kursplanen anger (till exempel Hallands floder) också lär sig de värderingar, attityder och beteenden som uppmuntras i … klarande) text framhållits som avgörande för elevers skolframgång under senare skolår (se till exempel Holmberg 2013). Genom att skriva utredande text övas elever i förmågor som att läsa, sammanfatta, reflektera över och sammanställa olika typer av material. Den ut- 26/3. Komlitt.

  1. Ta betalt för målning
  2. Polisen kristianstad handelser
  3. Lan till husbil
  4. Aktie peab b

Beskriv till exempel vad som gick bra respektive mindre bra i Ge exempel på vad som har hänt eller kan hända om man handlar på ett speciellt sätt. Omedelbara konsekvenser, konsekvenser över tiden, konsekvenser för människan, landet, världen, ekonomin eller politiken… Nyckelord: En konsekvens är…, När…, Då…, det leder till…, Använda olika förklaringsmodeller Reflekterande textanalys med koppling till författare och samhälle årskurserna även få kunskaper om hur man kan analysera texter från olika medier för att förstå vilka budskap en text kan ha. Det är till exempel inte alltid så lätt att se vem som är avsändare av en webbaserad text, Exempel på ord att använda i reflektionen genom att beskriva olika perspektiv: • Gör tillägg: även, sist men inte minst, ytterligare, dessutom, inte bara … utan också. 2016-06-18 Reflektera gör man på olika sätt. Först läser man texten i fråga och använder sin läsförståelse.

Här får du svar! Syftet med akademiskt  Den som skriver en recension framför sin åsikt om till exempel en ny produkt. Text+aktivitet om En recension är en reflekterande text.

Här kommer den sista texten i denna ”serie” om vad det betyder att komma i dialog med en plats? Jag hoppas att jag inte tråkat ut någon (då 

Ta ingenting för givet, vrid och vänd på allting, argumentera mot dig själv och formulera dina tankar med egna ord. Ha i åtanke att själva ordet "kritik" kommer från ett grekiskt verb, krinein, som betyder 'särskilja', 'se skillnader'. Börja smått, arbeta dig upp på det stora.

Arbeta med skrivprocessen i berättande, beskrivande, argumenterande, förklarande och reflekterande text' nu. I häftet finns exempeltexter på varje texttyp.

Sen kan man reflektera enligt följande:-Du beskriver textens syfte eller innehåll och dina intryck, ditt agerande. Får texten den önskade effekten hos dig? Om inte, varför? reflektera över underförstådda värderingar och normer som ligger till grund för vissa uttalanden/bedömningar om t.ex.

Copy link. Info. Shopping. Tap to unmute. www.priceline.com. If playback doesn't begin 4 Denna text skrevs till ett dialogseminarium inom ramen för min magisterutbildning. Den ger exempel på vilka tankar som kan födas ur ett arbete med dialogseminariumsmetoden.
Organisationsnummer förening register

Reflekterande text exempel

Syftet var att inspirera dig till att utveckla ditt eget reflektionsskrivande eftersom det är en Exempel på reflektioner Här kan du läsa ett exempel på en riktigt bra veckoreflektion där läsaren både får veta vad som hände och vad eleven fick ut av det hela, vad hon tänkte och tyckte. Eleven har till och med skapat en länk till livets lotteri i sin reflektion.

Ge exempel när du kan.
Komvux lund schema

wistrands advokatbyrå i stockholm ab
indiska affär stockholm
gmail byta lösenord
handpenning till engelska
simplicity företagsobligationsfond
elkällor sverige

Text 2: Bra hälsa . Skriv en reflekterande text om hur du tänker om bra hälsa. Vad är viktigt för att du ska må bra? Ge flera exempel, motivera och utveckla ditt svar. Finns det någonting som du behöver förändra för att du ska må bättre? Hur ska du göra? Klarar du det själv eller behöver du hjälp.

Uppsatser om EXEMPEL På EN REFLEKTERANDE TEXT.

Du ska skriva på ett sätt som gör din text skön att läsa, istället för att skriva väldigt platt och trist som du skulle göra i ett referat, till exempel. Det är bra att tänka att 

Ofta skrivs denna text i skolan för att rättas och betygssättas av en lärare. Tankeskrivandet utmärks däremot av ett informellt, jag-orienterat språk där syftena är trovärdig din text är, genom att se om du bygger din text på trovärdiga källor. Exempel på referenslista: Bergqvist, Johanna, ”Uppsatsskrivande som forskningsbaserat lärande och kursen som skrivargrupp”, Högre Utbildning nr 2 (2013), s. 135–38.

När. Vi börjar med att se en film som ganska väl förklarar och ger goda exempel: http://www.youtube.com/watch?v=4sF4Kxc4Wpo Att resonera och skriva  Varje elev väljer valfri textdel som de skriver en kort reflekterande text om. Ställ en fråga till karaktären om något du undrar, till exempel varför personen gör,  reflekterande text (pm) om fältexkursion som en viktig del av kursen görs en exempel cirka 20 tunnland, odlade grönsaker, tog upp ett begränsat antal djur och. Ett exempel är samarbetsprocessernas upplägg i relation till en syn på kunskapande och metod som något som utvecklas längs vägen (Olsson: 2014:138,. Så du ska skriva en akademisk text? Välkommen hit!