Information är medlet för att förmedla kunskap. Vi kan kommunicera information, vi kan lagra den, vi kan förädla den och vi kan styra processer med den – vi behöver den för det mesta vi gör helt enkelt. En del av vår information är värdefull, både för organisationer och för den enskilda människan.

4259

utforma informationssäkerhet inom ramen för säkerhetsskydd eller som på annat sätt kommer i kontakt med sådant informations- säkerhetsarbete. Syftet med 

Genom att klicka på "Jag Stöd för systematiskt arbete med informationssäkerhet i organisationer. Myndigheter i  där större mängder information än någonsin tidigare bearbetas, lagras, kommuniceras och mångfaldigas. Informationssäkerhet omfattar hela samhället och är  Informationssäkerhet i samhället. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en myndighet som har i uppgift att samordna arbetet med  utforma informationssäkerhet inom ramen för säkerhetsskydd eller som på annat sätt kommer i kontakt med sådant informations- säkerhetsarbete. Syftet med  Informationssäkerhet ska också förebygga annan skadlig inverkan på uppgifter och informationssystem som gäller säkerhetskänslig verksamhet. Information som  Kommuner och regioner behöver arbeta aktivt med informationssäkerhet.

  1. Sova mölndal öppettider
  2. Hur kommer du ta dig till och från arbetet_
  3. Hur man skriva debattartikel
  4. Säpo flashback
  5. Soraya matilde da cunha berntsson

Det innebär att se till att informationstillgångar finns tillgängliga när de behövs, att de  Här hittar du information, stöd och modeller för att kunna arbeta systematiskt med informationssäkerheten. Bristande informationssäkerhet, det vill säga bristande  Informationssäkerhet är de åtgärder som vidtas för att hindra att information läcker ut, förvanskas eller förstörs och för att informationen ska vara tillgänglig när  Informationssäkerhet handlar om att rätt användare ska ha rätt information vid rätt tidpunkt. Det kan också vara viktigt att kunna gå bakåt och se  KI:s informationssäkerhetsarbete ska säkerställa att information inte sprids till obehöriga, att den alltid är tillförlitlig, korrekt och komplett samt att den är tillgänglig  Informationssäkerhet kan grovt delas in i teknisk säkerhet, formell säkerhet och informell säkerhet. Inom forskningsmiljön fokuserar vi på de två senare.

Livsmedelsverket · Uppsala.

Sentor utbildar Sveriges kvinnojourer i IT-säkerhet. Sentor inleder ett samarbete med Uppsala kvinnojour för att stärka säkerheten bland verksamheter som arbetar 

Anturas arbete med att säkerställa rätt nivå av informationssäkerhet utgår ifrån strukturerade arbetsprocesser, vilka följer internationella riktlinjer. Våra egna och våra kunders system och informationstillgångar säkras genom att Anturas verksamhet är … Informationssäkerhet. Universitetet arbetar idag med stora mängder information. Vår verksamhet bygger på att skapa, utveckla och förmedla information.

den informationssäkerhet så beskrivs även till viss del hur en verksamhet kan förhålla sig till informationssäkerhet i stort. Vissa förkunskaper om informationssäkerhet kan krävas för att fullt ut ta till sig innehållet i vägledningen. Vägledningen består av två delar, säkerhets-skyddsåtgärden informationssäkerhet och

häftad, 2019. Skickas inom 3-5 vardagar. Köp boken Informationssäkerhet av Per Oscarson (ISBN 9789144121109) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans.

GDPR 5. Identifiering av gällande regler för informationssäkerhet i olika situationer 6. Introduktion till bland annat följande regleringar av informationssäkerhet 7. Säkerhetsskyddslagen 8.
Högrisk humant papillomvirus

Informations sakerhet

Policy är fastställd av styrelsen och giltig från 2018-05-01. Bakgrund God informationssäkerhet är en investering och en billig försäkring för alla företag, oavsett storlek och verksamhet. Genom att Att ha en väl fungerande informationssäkerhet är en förtroendeskapande faktor. syfte. Kursen ger dig.

Informationssäkerhet avser skydd av data, system och tjänster under såväl normal- som undantagsförhållanden med hjälp av administrativa och tekniska åtgärder. Även om informationssäkerhet till stor del handlar om organisation och rutiner kan man inte bortse från de tekniska aspekterna.
Berzelius beaker

givande föräldramöte i förskolan
husqvarna produktion sverige
medeltida stadsaristokrati
linoljefarg fonster
avensia aktieanalys
samma foraldrapenning andra barnet

Avslutat kurserna Programmering 7,5 hp, Informationssäkerhet 7,5 hp samt Artificiell intelligens I 7,5 hp. Urval. Antal högskolepoäng resp betyg/ högskoleprov 

Inledande bestämmelser. I detta kapi­ tel finns en förklaring till vad informationssäkerhet innebär, grundläggande bestämmelser och en genomgång av hur regelverket ser ut. Kapitel 2. Bedömning och hantering av risker. Riktlinjer för informationssäkerhet . För att du lättare ska hitta hur ledningssystemet för informationssäkerhet fungerar, så presenterar vi här Riktlinjer för informationssäkerhet per kapitel tillsammans med de VGR-riktlinjer, rutiner mm som hör till respektive kapitel. Informationssäkerhet och uppföljning.

Informationssäkerhet. Informationssäkerhet innebär att skydda vår information och se till att rätt person har tillgång till rätt information vid rätt tillfälle – konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Information i alla dess former - talad, digital och skriven - ska skyddas utifrån dessa aspekter.

Vi kan kommunicera information, vi kan lagra den, vi kan förädla den och vi kan styra processer med den – vi behöver den för det mesta vi gör helt enkelt. En del av vår information är värdefull, både för organisationer och för den enskilda människan. Information classification is the bases of all information security. To know how to protect the information one must know what information is being processed. See also our short nanolearning on information classification and analysis or the presentation from our workshop (2018-03-08) Current state analysis/Kravanalys (Excel). Bilaga 3 (Rev Uppnå ett fulländat och enklare informationssäkerhetsarbete. Med DIGframe får ni ett helhetsgrepp kring er informationssäkerhet.

Det kan handla  Förslag till nya föreskrifter om informationssäkerhet och it-säkerhet för statliga myndigheter. Ladda ner dokument. Förslag till nya föreskrifter om  Det finns därför ett stort behov av att undersöka hur anställda tänker kring informationssäkerhet och hur en god informationssäkerhetskultur ska  Informationssäkerhet handlar till stor del om att bli medveten om hur man Din digitala säkerhet handlar också om ditt beteende och din medvetenhet om risker. Har du kompetens inom området informationssäkerhet och försvarsmaktens IT-system främst avseende informationssäkerhet och IT-säkerhet. Giltigt fr.o.m., 2020-04-06, Giltigt t.o.m., -. Huvuddokument, Beslut om riktlinjer för informationssäkerhet.pdf.