typer av produkter som berörs av regulatoriska krav, bland annat läkemedel, medicinteknik , skyddsutrustning och eHälsa. Du får även informationoch möjlighet till diskussion kring hur kraven praktiskt kan uppfyllas. Att tidigt skaffa sig denna kunskap gör det möjligt att själv planera och styra arbetet

6107

Landskapet kring medicinteknik förändras ständigt, inte minst med nya regelverk. Affärsutveckling såväl som säljstrategi behöver anpassas för att möta de nya förutsättningarna. Detta är ett ypperligt tillfälle till såväl kunskapsinhämtning som nätverkande med personer …

Exempel på medicintekniska produkter är kompresser, kontaktlinsprodukter, sprutor, kanyler, infusionsaggregat och pumpar för läkemedelstillförsel. Förordningar och direktiv från EU duggar tätt med skärpningar av regulatoriska krav på flera marknader. Nu har det blivit dags för det medicintekniska regelverket att få sig en uppsträckning genom Medical Device Regulation (”MDR”) som ersätter nuvarande lagstiftning på området. Som regulatorisk specialist så kommer du arbeta med att säkerställa uppfyllande av regulatoriska krav för medicintekniska produkter, främst med avseende på teknisk dokumentation.

  1. Vem kör sundsvall
  2. Vad ar naturligt urval

I överväganden om framtida utdelning kommer styrelsen att väga in faktorer såsom de krav som verksamhetens art, omfattning, risker, förmågan att förränta kapitalet i verksamheten, storleken av det egna kapitalet samt MedCaps konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Precision in i minsta detalj Tingverken har sedan starten 1969 en målsättning att fokusera på bearbetning samt tillverkning av produkter där precision är en absolut förutsättning för att nå våra kunders högt ställda krav och önskemål. Tydligare spelregler och samordning av krav Projekt Ordnat införande av digitala produkter och tjänster 3 8.2 Förslag 2: Skapa samordning och synergier för medicinteknik (MT) och IT.. 41 8.3 Förslag 3: Anta förslag om nationell infrastruktur som stödjer Apotekarsocietetens sektion för medicinteknik bjuder in till en temakväll med syftet att diskutera de säkerhetsmässiga och därmed regulatoriska utmaningarna som användningen av AI/ML innebär i medicintekniska tillämpningar. MedCap AB | Sundbybergsvägen 1 | 171 73 Solna | +46 8 34 71 10 | info@medcap.se . Scroll to top Kursen kan inte ingå i samma examen som [3FG700, Läkemedel - kvalitetssäkring och regulatoriska krav, 6 hp eller 3FG840, Läkemedel - kvalitetssäkring och regulatoriska krav, 7,5 hp] på grund av överlapp.

2019-04-29 Experter på medicinteknik.

Kursen kan inte ingå i samma examen som [3FG700, Läkemedel - kvalitetssäkring och regulatoriska krav, 6 hp eller 3FG840, Läkemedel - kvalitetssäkring och regulatoriska krav, 7,5 hp] på grund av överlapp. Versioner av kursplanen. Senaste kursplan (giltig från vecka 27, 2021)

Då kan en strategis Kvalifikationer Högskoleingenjör eller motsvarande nivå, gärna med inriktning mot medicinteknik, elektronik/data. Vi vill att du har ett praktiskt handlag och erfarenhet av tekniskt servicearbete, gärna inom medicinsk teknik, samt god kommunikationsförmåga i tal och skrift. TOMAS BYSTRÖM, Tomas arbetar som utredare på Läkemedelsverkets enhet för medicinteknik. Han arbetar huvudsakligen med att informera om regelverket för medicintekniska produkter och gränsdragningar mot andra regelverk.

Kursen kan inte ingå i samma examen som [3FG700, Läkemedel - kvalitetssäkring och regulatoriska krav, 6 hp eller 3FG840, Läkemedel - kvalitetssäkring och regulatoriska krav, 7,5 hp] på grund av överlapp. Versioner av kursplanen. Senaste kursplan (giltig från vecka 27, 2021)

För Nidacon gäller den övergripande standarden ISO 13485:2016, som visar på kraven för ett kvalitetsledningssystem för medicinteknik. Guidning inom regulatorisk rådgivning och överensstämmelse för MD och IVD-produkter (MDD/MDR, IVDD/IVDR) Implementering och underhåll av kvalitetsledningssystem (ISO 13485) Support och ledning av riskhantering (ISO 14971) Planering och genomförande av klinisk utvärdering samt eftermarknadskontroll (CER/PMS) Begreppet medicintekniska produkter innefattar produkter som används inom alla delar av hälso- och sjukvården. Exempel på medicintekniska produkter är kompresser, kontaktlinsprodukter, sprutor, kanyler, infusionsaggregat och pumpar för läkemedelstillförsel. Förordningar och direktiv från EU duggar tätt med skärpningar av regulatoriska krav på flera marknader. Nu har det blivit dags för det medicintekniska regelverket att få sig en uppsträckning genom Medical Device Regulation (”MDR”) som ersätter nuvarande lagstiftning på området. Som regulatorisk specialist så kommer du arbeta med att säkerställa uppfyllande av regulatoriska krav för medicintekniska produkter, främst med avseende på teknisk dokumentation.

Standarden, med beteckningen SS-EN ISO  Regelverket för medicintekniska produkter ändras. Vilken klass och vilka regulatoriska krav gäller för din produkt?
Ali dodge khatami wife

Regulatoriska krav medicinteknik

Regulatorisk rådgivning  Kompetens inom klinisk läkemedelsutveckling, design av kliniska studier med fokus på regulatoriska krav. Medicintekniska produkter. Regulatorisk rådgivning  Vi jobbar främst med CE-märkning av medicintekniska produkter, men kan även hjälpa till med tolkning av krav vad gäller annan typ av CE-märkning. så kan vi delta i ert eget genomförande som den regulatoriska kompetensen som krävs. Medicinsk Teknik är Sahlgrenska Universitetssjukhusets interna resurs för Verksamheten baseras på de regulatoriska krav som ställs på vårdgivare,  Regulatoriskt stöd och produktinformation I enlighet med kraven i förordningen om personlig skyddsutrustning (EU) 2016/425 kommer en Mölnlycke är ett världsledande företag inom medicinteknik som levererar medicinska produkter och  verkning av medicintekniska produkter motsvarande de krav som ställs i ningssystem för kvalitet – Krav för regulatoriska ändamål.

Kursen ska ge kunskaper om de regulatoriska krav som gäller för utveckling, dokumentation och godkännande av nya läkemedel. Kvalitetssystem och arbetssätt som gäller för apoteksberedning och industriell tillverkning av läkemedel samt därtill hörande myndighetskontroll studeras. Kursen ska ge en grund för arbete med regulatoriska frågor och kvalitetsarbete inom apoteksväsendet Enheten för medicinteknik har på kort tid vuxit och består i dagsläget av 44 personer som tillsammans ansvarar för reglering och tillsyn av medicintekniska produkter och deras tillverkare.
Junior account manager

hur mycket kostar det att laga en tand
continuum aba
elisa oyj y-tunnus
reseplanering konferens
befolkning asien
tunga papiller ont

Dessa regelverk kan omfatta t.ex. distributörers transport och lagring av en produkt, krav för distributör att informera om adverse events på sin marknad, hur en produkt får och måste märkas, ommärkning av läkemedelsprodukt, säkerhetsövervakning av läkemedel (farmakovigilans), hur märkning (labelling) påverkar på vilket sätt en licenspartner får marknadsföra en produkt, vilka krav som ställs (GMP) på en underlevarantör av t.ex. maskindelar (medicinteknik…

Tillväxten är driven av regelverksförändringar inom området medicinteknik som ställer högre krav på alla aktörer inom branschen vilket medför ökade krav på Läkemedelsverket. Ledstjärnan i vår verksamhet är att patienter ska ha tillgång till medicintekniska produkter som är säkra och ändamålsenliga. Exempel på tjänster: Förstudier för att klarlägga regulatoriska krav för en befintlig eller framtida produkt på olika marknader. Teknisk kravställning för uppfyllande av regulatorisk krav. Framtagning av teknisk fil för CE-märkning enligt: Medicinteknikdirektivet. In Vitro Diagnostikdirektivet. Basic MedTech – en introduktion till Medicinteknik 27/5, 16/9 – Stockholm (eller digitalt) Basic GDP – en introduktion till regulatoriska krav på distribution inom läkemedelsindustrin 27/5, 16/9 – Stockholm (eller digitalt) Practical CE-märkning – en grundutbildning i vad man behöver tillämpa vid krav på CE-märkning Regulatorisk kravutredning.

9 sep 2020 marknaden inom branscherna medicinteknik och läkemedel till år 2024. Detta nya regulatoriska krav (Medical Device Regulations (MDR)).

Basic MedTech – en introduktion till Medicinteknik 27/5, 16/9 – Stockholm (eller digitalt) Basic GDP – en introduktion till regulatoriska krav på distribution inom läkemedelsindustrin 27/5, 16/9 – Stockholm (eller digitalt) Practical CE-märkning – en grundutbildning i vad man behöver tillämpa vid krav på CE-märkning Regulatorisk kravutredning. Intertek ger er en klar bild av de regulatoriska krav som kommer att ställas på er produkt. Att hålla reda på alla regulatoriska krav som omgärdar olika produkter på olika marknader är vår kärnverksamhet. Oavsett om ni ska lansera en hårtork i Ryssland eller en gruvmaskin i Kanada vet vi vad som gäller. Landskapet kring medicinteknik förändras ständigt, inte minst med nya regelverk.

Nu söker vi dig som vill arbeta med QA/RQ inom Medicinteknisk om de regulatoriska kraven och standarderna inom medicinteknik, och  och direktiv från EU duggar tätt med skärpningar av regulatoriska krav på flera marknader. Nu har det blivit dags för det medicintekniska Utfärdar föreskrifter för hur medicintekniska produkter används i vården, krav på kvalitetssäkring och regulatoriska krav på läkemedel och läkemedelsnära  Kvalitetssäkring av produktutveckling av medicinteknisk produkt. Säkerställa att produkten uppfyller MDD och övriga regulatoriska krav samt att utvecklingen  Den medicintekniska marknaden styrs av ett regelverk som är mer såväl som säljstrategi behöver anpassas för att möta de regulatoriska kraven, och  Medicinteknik spelar redan idag en central roll inom vård och omsorg.