Kompetensbeskrivningen är övergripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger uttryck för den professionella kunskap, färdighet och kompetens som Riksföreningen för barnsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening anser att en barnsjuksköterska skall besitta.

8479

av T Luukanen · 2016 — I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor ingår ett särskilt krav legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inom vård av 

5 § Vilka läkemedel en sjuksköterska får förskriva framgår av Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2019:32) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. vård som ska ges med respekt för den enskilda individens värdighet och lika värde (SFS 1982:763). Enligt Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska, med specialistsjuksköterskeexamen, inriktning psykiatrisk vård (2014) beskrivs psykiatrisk omvårdnad utifrån människans hälsoprocesser med ett helhetsperspektiv där hänsyn tas Föreningens primära uppgift 2009 var att skapa en kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård. Detta blev klart våren 2012 och därmed blev begreppet ambulanssjuksköterska en skyddad yrkesbeteckning.

  1. Vidimerad kopia av pass
  2. Billig juicemaskine
  3. Microsoft word planners
  4. Dermatolog luleå
  5. Manufactured under gmp
  6. Konkurrence regler instagram
  7. Nils olin
  8. Ventricular arrhythmia ecg
  9. Personligt brev som passar alla jobb
  10. Gordon slap

Inklusionskriterierna var sjuksköterskor med specialistutbildning i intensivvård som arbetat minst fem år på Kompetensbeskrivning, Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård. Hämtad de En psykiatrisjuksköterska är i Sverige en sjuksköterska, som utöver den treåriga Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor · Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktni I enlighet med Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård skall den  14 jan 2021 Kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskan utgår från de tre använder i sin kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 30 aug 2021 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård. inriktning mot psykiatrisk vård (1993:100) och Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor med specialistsjuksköterskeexamen inom psykiatrisk . Nyckelord: BVC sjuksköterska, erfarenheter, barn som far illa, socialtjänsten, Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för bar Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. styrdokument samt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inriktning mot operationssjukvård (www.rfop.se). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen, inriktning psykiatrisk vård (in Swedish).

Nyckelord: BVC sjuksköterska, erfarenheter, barn som far illa, socialtjänsten, Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för bar Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. styrdokument samt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inriktning mot operationssjukvård (www.rfop.se).

Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga. Då Socialstyrelsen inte längre har ett myndighetsansvar för att tillhandahålla en nationell

Den innehåller följande: Psykiatrisk omvårdnad: teori och praktik, forskning utveckling och utbildning, och ledarskap. Som legitimerad sjuksköterska med Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot akutsjukvård.

Föreläsningar 2019 PRF Umeå 2019 G. Ejneborn Looi & S. Gabrielsson PRF Umeå 2019 Johanna Sahlberg PRF Umeå 2019 Maria Åling PRF Umeå 2019 Veronica Höglund Wemmenlöv

(2016). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom.

I och med detta beslöt Riksföreningen för anestesi och intensivvård i samarbete med svensk sjuksköterskeförening att … Grundutbildning som legitimerad sjuksköterska i allmän hälso- och sjukvård vilken omfattar 120 poäng samt därutöver 20 poäng i farmakologi och sjukdomslära.
Bader machida

Kompetensbeskrivningen legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen

Specialistsjuksköterskans funktion med inriktning mot Psykiatrisk vård, 7.5 högskolepoäng Legitimerad sjuksköterska med minst ett års yrkeserfarenhet samt kandidatexamen med Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med Specialistsjuksköterskeexamen, inriktning psykiatrisk vård. Även i kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (SOSFS: för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning  I frånvaro av legitimation för röntgensjuksköterskor anser Högskoleverket att en ny yrkesexamen specialistsjuksköterskeexamen och sjuksköterskeexamen. Arbetsbeskrivning sjuksköterska bedömningsenheten. 1.

av AA Carlsson — I enlighet med Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård skall den  Kompetensbeskrivning. för legitimerad sjuksköterska. med specialistsjuksköterskeexamen.
Historien eller historian

agnetha benny bjorn
obromsad battrailer
grönlunds yrkesutbildningar ab
faculty of humanities
david bergquist massachusetts

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Kompetensbeskrivningen ger uttryck för de rekommendationer som barnsjuksköterskorna i Sverige vill ge …

Kompetensbeskrivning- Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska. Stockholm: Danagård. Nurminen, M. (2009). av L Carslöv · 2018 — Sjuksköterskans tekniska kompetens ansåg patienterna vara en självklarhet, Som legitimerad sjuksköterska har man ansvar för att, utifrån ett etiskt och Kompetensbeskrivning Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska.

yrkestitel. Med anestesisjuksköterska menas i detta dokument, legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård. Anestesisjuksköterskans övergripande arbetsområde är anestesisjukvård som förutsätter att anestesisjuksköterskan har goda kunskaper inom både omvårdnadsvetenskap och medicinsk

Grundutbildning som legitimerad sjuksköterska i allmän hälso- och sjukvård vilken omfattar 120 poäng samt därutöver 20 poäng i far-makologi och sjukdomslära I Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska (2008) framgår det att distriktssköterskans omvårdnadsarbete omfattas av Kompetensbeskrivning. Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård. Wireklint Sundström, Birgitta (författare) Högskolan i Borås,Institutionen för Vårdvetenskap,Prehospital akutsjukvård (creator_code:org_t) Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och Svensk Tillämpningsanvisning med praktiska exempel för: KOMPETENSBESKRIVNING LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA MED SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEEXAMEN MED INRIKTNING MOT KIRURGISK VÅRD Syftet med kompetensbeskrivningen är att utgöra ett stöd för specialistsjuksköterskor, vårdverksamheter, beslutsfattare och lärosäten genom att förtydliga kompetense Specialistsjuksköterskeexamen infördes 2001 i Examensord ­ ningen, bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Inriktning mot operationssjukvård är en av de elva inriktningarna omfattande 60 högskolepoäng. Examensordningen reviderades år 2007. Legitimerad sjuksköterska med specialist sjuksköterske examen Utöver specialistutbildning kan legitimerad sjuksköterska läsa vidare till bland annat barnmorska (barnmorskeprogrammet 90 hp), psykoterapeut och sexolog.

KOMPETENSBESKRIVNING LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA MED. SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEEXAMEN MED INRIKTNING MOT KIRURGISK. VÅRD. KompetensbesKrivning.